Náhradní plnění

Kalkulace náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb.

Jednou z mnoha povinností, kterými stát zatěžuje podnikatele, je zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Dle § 81 tohoto zákona má zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců zaměstnávat občany zdravotně znevýhodněné ve výši stanoveného podílu 4%.

Tomu se ale můžete vyhnout pomocí tak zvaného náhradního plnění, při němž budete nakupovat výrobky a služby od chráněných dílen, které zaměstnávají více než padesát procent postižených osob, čímž můžete uskutečnit náhradní plnění ve smyslu §81 odst. 2. písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.

Na druhé straně, povinný odvod do státního rozpočtu za každého zaměstnance, o kterého není povinný podíl naplněn, je 2,5 násobek průměrné mzdy.

Výpočet náhradního plnění

počet osob přepočtené na standardní pracovní dobu

počet osob přepočtené na standardní pracovní dobu

Prostor pro vaše dotazy